Bygningsinformasjonsmodellering

Våre komplette dørløsninger i 3D med lås og beslag inneholder all relevant informasjon om produkter, inkludert artikkelnummer og linker til detaljert informasjon som produktdatablad og EPDer (Enviromental Product Decleration) – alt klart for nedlastning. Dette representerer det nyeste verktøyet for arkitekter, beskrivere og rådgivere.