Ofte stilte spørsmål om Aperio:

Hva er Aperio?

Aperio er en ny teknologi som muliggjør at en kortlås/dørbladleser eller sylinder kan kommunisere trådløst med eksisterende ARX eller RX adgangssystem. Teknologien er integrert i kortlåsen eller sylinderen som kommuniserer trådløst til en RadioDAC eller en RadioHUB i nærheten

Kan jeg benytte Aperio?
Dersom du allerede har- eller planlegger å selge et ARX eller RX adgangssystem kan du enkelt utvide dette med Aperio dører. Typisk benyttes Aperio på innvendige dører som kontorer, møterom etc. for å høyne sikkerheten på disse.
Hvorfor er Aperio interessant for mitt firma?

Aperio er en bra måte å utvide et system til også å omfatte innvendige dører som ellers ikke ville blitt tatt på grunn av kostnadene. Aperio integreres i ARX eller RX og man har kun ett system å forholde seg til.

Kan man benytte de samme kortene man har fra før?

Aperio kortlås vil etter hvert komme med flere kortteknologier. Den første utgaven vil ha Mifare teknologi for både avlesning av serienummer eller for sektorlesning. EM og iClass teknologi er planlagt. I tillegg kan eventuelt kombikort benyttes.

Er Aperio en dyr investering?

Nei, det er en kostnadseffektiv måte å utvide ditt eksisterende system til å omfatte flere dører med høynet sikkerhet og fleksibilitet. En Aperio dør er on-line med resten av systemet, og et tapt kort sperres eller slettes med få tastetrykk. Det samme gjelder ny adgang eller endring av adgangsrettigheter. Du utvider altså med en eller flere on-line dører til en kostnad som er lavere enn en tradisjonell trådbasert on-line dør.

På hvilken måte vil Aperio øke sikkerheten i eksisterende system?

Siden en Aperio dør bare er en utvidelse av eksisterende system vil investert utstyr og programvare bli benyttet og utvidet til Aperio dørene også. Det betyr at man kan benytte eksisterende adgangssystems programvare til de nye dørene. De nye Aperio dørene overtar for mekaniske dører (kontorer, møterom etc.) som betyr at disse sikres bedre og man får en mer fleksibel adgangshåndtering til dem. En kan nå kun benytte kort eller brikker i stedet for både kort og nøkler, eller manuelle opplåsningsrutiner.

Når er Aperio på markedet i Norge?

Aperio ble lansert i Norge i 2010. Produktspekteret består av både on-line og off-line kortlåser og sylinderlesere.

Beskrivelse av feilkoder/blink på Aperio

Dette er under arbeid og vil bli tilgjengelig på www.trioving.no

Hva betyr de forskjellige lysindikasjonene på Aperio ?

Gult = vekker opp leser og tar kontakt med HUB for verifisering av kort/brikke.  Grønn = gyldig adgang. Rød = ikke adgang.