Nei, det er en kostnadseffektiv måte å utvide ditt eksisterende system til å omfatte flere dører med høynet sikkerhet og fleksibilitet. En Aperio dør er on-line med resten av systemet, og et tapt kort sperres eller slettes med få tastetrykk. Det samme gjelder ny adgang eller endring av adgangsrettigheter. Du utvider altså med en eller flere on-line dører til en kostnad som er lavere enn en tradisjonell trådbasert on-line dør.