Aperio er en bra måte å utvide et system til også å omfatte innvendige dører som ellers ikke ville blitt tatt på grunn av kostnadene. Aperio integreres i ARX eller RX og man har kun ett system å forholde seg til.