Dersom du allerede har- eller planlegger å selge et ARX eller RX adgangssystem kan du enkelt utvide dette med Aperio dører. Typisk benyttes Aperio på innvendige dører som kontorer, møterom etc. for å høyne sikkerheten på disse.