Aperio kortlås vil etter hvert komme med flere kortteknologier. Den første utgaven vil ha Mifare teknologi for både avlesning av serienummer eller for sektorlesning. EM og iClass teknologi er planlagt. I tillegg kan eventuelt kombikort benyttes.