Siden en Aperio dør bare er en utvidelse av eksisterende system vil investert utstyr og programvare bli benyttet og utvidet til Aperio dørene også. Det betyr at man kan benytte eksisterende adgangssystems programvare til de nye dørene. De nye Aperio dørene overtar for mekaniske dører (kontorer, møterom etc.) som betyr at disse sikres bedre og man får en mer fleksibel adgangshåndtering til dem. En kan nå kun benytte kort eller brikker i stedet for både kort og nøkler, eller manuelle opplåsningsrutiner.