Setup i telnet er en liten veivisermeny som ligger i alle ARX/RX sentraler, og som gjør det lettere å gi sentralen nettverksverdier. Se manual for den enkelte (under)sentral.