Ofte stilte spørsmål om Dørautomatikk:

TrioVing 132/133 mot en DAC-420/430 med Relekort

Dørautomatikken har et elektrisk sluttstykke som kan avgjøre funksjonen litt..

 

Dørautomatikken har i praksis følgende innganger som kan benyttes:

 

7-8        Nøkkelinngang - åpner uansett.

11-13    Dagåpent - låser opp sluttstykket og kobler inn funksjon på 7-14

7-14      Benyttes for utvendig albukontakt.

 

Dersom døren ønskes ulåst på dagtid og via kortleser/ut-knapp ellers, foreslås følgende kobling og utstyr.

 

DAC-420 med relekort DAC400RC64

Utvendig leser sammen med albukontakt (kobles i automatikk 7 & 14).

Innvendig albukontakt (kobles i DAC som åpningsknapp).

 

a) Fra DAC-420 15-16 (sluttstykkeutgang) til 11-13 i automatikk. (Jumpere til relefunksjon)

Dette gjør at dørautomatikk settes i dagstilling når leser lyser grønt.

I dagstilling fungerer inngangen 7-14 som utvendig albubryter kobles inn med.

 

b) Fra utvendig albukontakt til 7-14. Denne vil virke når leser har grønn mann.

 

c) Fra DAC-420 relekort 19-20 (Rele1) til 7-8 i automatikk. Rele1 defineres som funksjon 4 Dørautomatikk puls i ARX eller RiTA. (det kan gjerne være rele1, 2, 3 eller 4)

 

d) Innvendig albukontakt kobles til DAC-420 på 11-12 som en vanlig ut-knapp. Denne vil gi puls på Rele1 i DAC hver gang den trykkes på enten det er natt eller dag.

 

Funksjon dagtid:

Leser lyser grønt og utgang 15-16 i DAC (sluttstykkeutgang) setter automatikk i dagtstilling. Da låser sluttstykke opp og man kan passere døren ved å dytte på den. I tillegg vil utvendig albubryter virke på inngang 7-14 som nå er aktiv.

Innvendig albubryter gir puls fra Rele1 i relekort i DAC til nøkkelinngang i automatikk.

 

Funksjon utenom dagtid:

Bruk av kort i kortleser gir grønn mann som gir puls til automatikkens nøkkelinngang og automatikken åpner uansett.

Bruk av innvendig albukontakt gjør det samme.

 

 

Strømforsyne låsutstyr eller annet fra Døraut. DA132 / DA133:
DØRAUT DA132 / DA133 har både permanent strøm ut og styrt strøm ut (som slåes av eller på med åpningsimpulsen). Maks samlet strømtrekk 700mA.
Permanent strøm til utstyr
Permanent strøm, TB2: 11(-), 12(+). Maks 375mA.
Styre strøm til elektrisk sluttstykke
Styrt strøm, TB2: 9(-), 10(+). Rettvendt eller omvendt styres av FS dip4.
Påvirket av "KILL"
Strømforsyning fra automatikken påvirkes IKKE av "KILL" funksjonen. Skal låsutstyr følge "KILL" signalet og f.eks. ikke låse opp om "KILL"-signalet har lagt døraut død, anbefales å bruke "KILL-" (5) og strømforsyne låsutstyret mellom 5(-) og 10/12(+).
Hvordan settte "Push & Go" på Døraut DA132 /DA13 (EntreMatic EMSW). Er Puch & Go Standard
Døraut DA132 /DA13 (EntreMatic EMSW) Har "Puch&Go" som standardfunksjon. Denne aktiveres ved å sette FS dip8 i on. I tillegg må det settes på en ekstra posisjonsføler (medfølger i komplett pakkke) som detekterer når døra forlater lukket stilling.
Hvordan koble "KILL" funksjon. DA132-DA133 (EntreMatic EMSW)
KILL på DA13X er 2 separate sløyfer. "Kill-" (5) tilkobles kortets GND (7eller11) og "Kill+"(6) tilkobles kortets +24V (12). Begge sløyfene MÅ være sluttet (tilkoblet) for at Døraut skal fungere når KILL-funksjonen er aktivisert. FS dip 1 = on -> KILL utkoblet. FS dip 1 = OFF -> KILL aktiv.
Når EN av sløyfene brytes (eller begge) vil dørautomatikken oppføre seg som en dørlukker.
Har DA132/DA133 mulighet for tiltrekke før åpning?
NEI.
DA132 / DA133 har ikke mulighet for tiltrekke før åpning (PrePull)
Dør åpner ikke, pga listetrykk. falle presser mot ElSluttstykke.
Om ikke mulig å justere dørparti, anbefales å bytte til elsluttstykke med LISTETRYKK. ST40 e.l.
Automatikken glipper på clutchen når den skal åpne døren
-1- For lenge siden service eller clutch ble ikke rengjort på service.
Om clutch får stå og slure, vil den bli belagt med støv og dermed slure lettere og lettere.Anbefalt årlig service. Oftere om den går over 100 åpninger pr dag (se Norsk manual s20).
Service innbefatter spes justering og å blåse ren/tørke kløtch for støv.
clutch løsnes, settes på full åpningh, blåses ren event også tørkes med tørr, fettfri klut, justeres til anbefalt 0,3mm, låses med sett-skruer med ny gjengelås.
-2- Løs sett-skrue. I noen tilfeller har låseskruene til clutch løsnet pga risting e.a.
TILTAK: Rengjøres og rejusteres som på servicebeskrivelsen.
-3- For stor clutch-åpning. Feiljustert enten fra produksjon eller ved sist service.
TILTAK: Rengjøres og rejusteres som på servicebeskrivelsen.
EMO Sluttstykket virker ikke?

1. Har du stroppet mellom 3 og 10 eller 3 og 11 på tilleggskortet?
Hvis dette ikke er gjort vil automatikken stå i auto og sluttstykke skal da stå oppe.


2. Programvelger som følger med i pakken skal ikke brukes hvis det er montert sluttstykke.

EMO Spenningen til sluttstykket blir borte

1. Husk at sluttstykke utgangen kun kan brukes på sluttstykker som trekker inntil 250mA.

2. Hvis sluttstykke trekker mer kan man prøve og strømforsyne fra grunnkortet(400mA) og heller montere et relè på sluttstykke utgangen som bryter spenningen ned til sluttstykke.

EMO Programvelger virker ikke

Medfølgende programvelger skal ikke brukes hvis det er montert inn tilleggskort.