Dørautomatikken har et elektrisk sluttstykke som kan avgjøre funksjonen litt..

 

Dørautomatikken har i praksis følgende innganger som kan benyttes:

 

7-8        Nøkkelinngang - åpner uansett.

11-13    Dagåpent - låser opp sluttstykket og kobler inn funksjon på 7-14

7-14      Benyttes for utvendig albukontakt.

 

Dersom døren ønskes ulåst på dagtid og via kortleser/ut-knapp ellers, foreslås følgende kobling og utstyr.

 

DAC-420 med relekort DAC400RC64

Utvendig leser sammen med albukontakt (kobles i automatikk 7 & 14).

Innvendig albukontakt (kobles i DAC som åpningsknapp).

 

a) Fra DAC-420 15-16 (sluttstykkeutgang) til 11-13 i automatikk. (Jumpere til relefunksjon)

Dette gjør at dørautomatikk settes i dagstilling når leser lyser grønt.

I dagstilling fungerer inngangen 7-14 som utvendig albubryter kobles inn med.

 

b) Fra utvendig albukontakt til 7-14. Denne vil virke når leser har grønn mann.

 

c) Fra DAC-420 relekort 19-20 (Rele1) til 7-8 i automatikk. Rele1 defineres som funksjon 4 Dørautomatikk puls i ARX eller RiTA. (det kan gjerne være rele1, 2, 3 eller 4)

 

d) Innvendig albukontakt kobles til DAC-420 på 11-12 som en vanlig ut-knapp. Denne vil gi puls på Rele1 i DAC hver gang den trykkes på enten det er natt eller dag.

 

Funksjon dagtid:

Leser lyser grønt og utgang 15-16 i DAC (sluttstykkeutgang) setter automatikk i dagtstilling. Da låser sluttstykke opp og man kan passere døren ved å dytte på den. I tillegg vil utvendig albubryter virke på inngang 7-14 som nå er aktiv.

Innvendig albubryter gir puls fra Rele1 i relekort i DAC til nøkkelinngang i automatikk.

 

Funksjon utenom dagtid:

Bruk av kort i kortleser gir grønn mann som gir puls til automatikkens nøkkelinngang og automatikken åpner uansett.

Bruk av innvendig albukontakt gjør det samme.