Om ikke mulig å justere dørparti, anbefales å bytte til elsluttstykke med LISTETRYKK. ST40 e.l.