Medfølgende programvelger skal ikke brukes hvis det er montert inn tilleggskort.