1. Har du stroppet mellom 3 og 10 eller 3 og 11 på tilleggskortet?
Hvis dette ikke er gjort vil automatikken stå i auto og sluttstykke skal da stå oppe.


2. Programvelger som følger med i pakken skal ikke brukes hvis det er montert sluttstykke.