KILL på DA13X er 2 separate sløyfer. "Kill-" (5) tilkobles kortets GND (7eller11) og "Kill+"(6) tilkobles kortets +24V (12). Begge sløyfene MÅ være sluttet (tilkoblet) for at Døraut skal fungere når KILL-funksjonen er aktivisert. FS dip 1 = on -> KILL utkoblet. FS dip 1 = OFF -> KILL aktiv.
Når EN av sløyfene brytes (eller begge) vil dørautomatikken oppføre seg som en dørlukker.