Døraut DA132 /DA13 (EntreMatic EMSW) Har "Puch&Go" som standardfunksjon. Denne aktiveres ved å sette FS dip8 i on. I tillegg må det settes på en ekstra posisjonsføler (medfølger i komplett pakkke) som detekterer når døra forlater lukket stilling.