DØRAUT DA132 / DA133 har både permanent strøm ut og styrt strøm ut (som slåes av eller på med åpningsimpulsen). Maks samlet strømtrekk 700mA.