Ofte stilte spørsmål om Motorlåser

Finnes det feilsøkingstips for motorlåser ?

Ja, for Hi-O finnes det skjema på www.trioving.no

Når blir det mulig å benytte ekstern magnet på motorlås uten styreenhet (ikke Hi-O produkter) ?

Nei, ingen planer om dette

Finnes det en funksjonsbeskrivelse for EL590 (hva er mulig/ikke mulig) ?

Ja, finnes i manualen på www.trioving.no

Hvordan idriftsette Hi-O motorlåser ved bytte ?

Vanlig standard master reset. Se manual på www.trioving.no

Hvordan kobler man EL590 ?

Viktig at adgangsystem kobles til motor (grønn/hvit) Nødvrider skal kun gå til brannalarm. Se manual.

Hvordan fristille motorlås fra DAC

Dette gjøres via en HIT01 håndterminal eller eget skjema. Se skjema på www.trioving.no

Hva gjør de 2 skruene man kan fjerne på EL590 ?

Skruen ved vriderfallrøret er for å aktivere nødvrider elektrisk. Den andre litt lengre opp er for å få riktig ulåst tilbakemelding når fallen er satt til 14mm. Se manual på www.trioving.no.