Dette gjøres via en HIT01 håndterminal eller eget skjema. Se skjema på www.trioving.no