Ofte stilte spørsmål om RX WEB

Ønsker forklaring som viser alle lampene i 9101

Står beskrevet i RX installasjonsmanual

Ønsker forklaring som viser alle lampene i 9016

Står beskrevet i RX installasjonsmanual

Hvor mange kortlesere kan kobles til RX WEB ?

9016 kan ha opptil 16 dørmiljøer med kortleser på begge sider (32 lesere), hvis sentralen bygges ut med dørkort. 9101 med 9101D3 tilleggskort kan ha 4 dørmiljøer med kortleser på begge sider (8 stk). Man kan også sette inn tilleggskort for Aperio og da få 16 dørmiljøer. 4 "vanlige"dørmiljøer med DAC og 12 Aperio. Man kan eventelt velge 1 "vanlig" dørmiljø og 15 Aperio. 

Hvilke IP-adresser skal brukes for å endre fra RX til ARX sentral ?

Adresse 192.168.1.250 i sentral og 192.168.1.251 på PC

Hvor kan Load F lastes ned fra ?

http://www.trioving.no/no/site/trioving/produktrelatert/nedlastinger/arx/

Kommer det mulighet for adg.grupper i RX WEB ?

RX WEB er designet for å være lett å administrere for dem som normalt bruker arbeidsdagen til andre arbeidsoppgaver, derfor setter man tidskjema på personen og sparer programmering av adgangsgrupper