9016 kan ha opptil 16 dørmiljøer med kortleser på begge sider (32 lesere), hvis sentralen bygges ut med dørkort. 9101 med 9101D3 tilleggskort kan ha 4 dørmiljøer med kortleser på begge sider (8 stk). Man kan også sette inn tilleggskort for Aperio og da få 16 dørmiljøer. 4 "vanlige"dørmiljøer med DAC og 12 Aperio. Man kan eventelt velge 1 "vanlig" dørmiljø og 15 Aperio.