RX WEB er designet for å være lett å administrere for dem som normalt bruker arbeidsdagen til andre arbeidsoppgaver, derfor setter man tidskjema på personen og sparer programmering av adgangsgrupper