Disse valgene gjelder kun for kortlesere med tastatur og benyttes for å velge moduser.