Tidsskjemaer benyttes for å begrense kortbrukeres adgang. Åpningsmoduser styrer tidsfunksjoner på dørenhetene.