I versjon 4.xx er det : c:/Program Files/TS1000

I versjon 5.xx og 6.xx er det : c:/Smartair TS1000