Borland i versjon 4.xx og  Firebird SQL i versjon 5.xx og 6.xx