I et demosystem vil kortenes gyldighet utløpe 15 dager etter de er kodet.