Ja, dette er forklart i SMARTair Installasjonsmanual.