En operatør er en person som er lagt inn i menyen Personer og som får passord for innlogging. Det kan lages 5 operatørnivåer med forskjellig rettigheter i systemet.