Man logger seg inn med : Operatør navn = "TS1000" og Passord = de 6 eller 8 siste tegn i systemkoden (avhengig av versjon).