Nei, L eller R kan velges fritt ved å dytte inn fjær på innsiden av utvendig skilt og snu vrider.