Minimum 30000 ved å benytte batterier med god kvalitet.