Versjon før høst 2015: med spenning på, holdes først resetknapp på styreenhet inne i ca. 5 sekunder, og deretter resetknapp på baksiden av leseren.

Versjon etter høst 2015: med spenning på, holdes resetknapp på styreenhet inne i ca. 5 sekunder.