-Initiering benyttes for oppstart og idriftsettelse av nye kortlåser og kortlesere.

 -Oppdatering benyttes for å oppdatere klokke og adgangsmatrise.