9 volt SLR61 "røykvarslerbatteri" (ikke oppladbart).