Eldre modell : medfølgende RS232 seriekabel. Ny modell : medfølgende USB-kabel.