Fast skap:
Skaplåsen defineres som en vanlig dør i SMARTair programvare og adgang gis i programmets adgangsmatrise.

Tilfeldige skap:
Kortbruker kan fritt velge et ledig skap og låse skapet ved å holde kortet inntil leserenheten. Kun dette kortet (og evt. nødkort) vil kunne åpne skapet i den perioden det er låst. Når man låser opp, er skapet ledig for neste kortbruker.