TrioVing og miljøet

/global/scaled/3000x1305x0x452x1000x435/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-gulere tre-COLOURBOX4674020.jpg

TrioVing er opptatt av sikkerhet i alt og ett. Våre bidrag til også å sikre et bærekraftig miljø er omfattende, og går langt ut over de krav som stilles fra myndighetene.

Grønt punkt
TrioVing er medlem av organisasjonen som kalles Grønt Punkt. Det innebærer at vi betaler en avgift for all vår produktemballasje – enten det er kartong, plast eller papir. Avgiften vi betaler går med til å finansiere returordningene som fins i Norge, og som vi alle kan benytte for å resirkulere emballasje. Visste du at for eksempel 80 % av all ny kartong som brukes til emballasje i Norge blir resirkulert?

Norsk Miljødeklarasjon (EPD)
TrioVing etablerte i 2008 sin første miljødeklarasjon etter ISO 14025. Vi er de første i vår bransje i Norge til å gjennomføre dette. Vi valgte ut de artiklene som bildet viser og gjorde en livsløpsanalyse. En livsløpsanalyse innebærer at man finner ut hvor mye energi som kreves for å produsere disse artiklene, hvor mye utslipp det medfører i forskjellige produksjonsledd, mengden råmateriale som kreves og hva som skjer med disse artiklene når de en gang blir avfall eller skal resirkuleres. All denne informasjonen settes sammen på en standardisert måte i en miljødeklarasjon.

ISO 14001-sertifisering
TrioVing er sertifisert etter ISO-14001 standarden. Det betyr at vi har etablert prosedyrer for å kartlegge vår egen miljøinnsats og sikre at vi kontinuerlig jobber med forbedringer. Vi setter også årlige miljømål, og blir hvert eneste år vurdert av et eksternt sertifiseringsorgan.

Avfallssortering
TrioVing besluttet i 2002 å utvide avfallssortering til å omfatte flere forskjellige fraksjoner. I 2001 hadde vi en andel restavfall på ca. 55 %, mens vi i 2008 var kommet ned i 5 % – en kraftig økning i avfallssorteringen vi er stolte av!

TrioVing og retur av elektronikk
TrioVing importerer en viss mengde elektriske og elektroniske artikler. Vi som importerer eller produserer betaler en avgift i det øyeblikket varene går ut på markedet. Denne avgiften finansierer et retursystem som sikrer at avfallet blir behandlet forsvarlig og går til materialgjenvinning.

BASS
Bransjeforeningenes Stoffkartotek System 
BASS er et elektronisk verktøy utviklet i samarbeid med byggenæringen for å hjelpe bedrifter til å oppfylle myndighetskrav forbundet med bruk av kjemikalier på arbeidsplassen.

ECOproduct
ECOProduct er et verktøy for å gjøre miljøriktige valg av byggprodukter i prosjekteringen. ECOProduct er både en metodikk for miljøvurdering og en database med ferdig vurderte produkter.