Vi kan forbeholde oss rett til å fakturere timer og medgåtte kostnader når:


... vi blir bedt om å reise ut for å bistå forhandler med support som ikke skyldes feil på produkt
... vi blir bedt om å delta i prøveinstallasjoner
... vi blir bedt om å delta ved idriftsettelse
... vi blir bedt fra forhandler om å holde brukeropplæring for sluttkunde
... forhandler henviser sluttkunde til oss for support uten av dette er avtalt
... forhandler har sendt personer som ikke har vært på kurs hos TrioVing ut på oppdrag og vi må bistå per telefon
... forhandler har ringt om samme ting gjentatte ganger