I utgangspunktet supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra TrioVing de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser. Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Denne delingen gjøres blant annet fordi det er kostbart å opprettholde kompetanse på gamle systemer som har gått ut av produksjon, som det ikke finnes deler til eller hvor programvaren ikke lenger oppgraderes. Nøkkelen her er alltid å sørge for å ha oppdaterte systemer

Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene TrioVing anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

 Denne tabellen oppdateres regelmessig:

Pr 15.08.16

gjelder følgende;

Fri forhandler-støtte gis på

Betalt support gis på

Vi supporterer ikke

Tips

ARX

 

ARX versjon
3.x.x. eller
nyere

 

ARX versjon
eldre enn 3.0

Nyeste versjoner som kan være lansert i andre land, men ennå ikke ferdig testet og godkjent av TrioVing.

Pass på å følge versjons-utviklingen og oppgrader  årlig ofte hos dine sluttkunder. Det kan f.eks også være en del av en inntektsbringende supportavtale.

SMART air /
TS 1000

 

Versjon 5.05 og nyere

 

Alle versjoner tidligere enn 5.05

 

Vi supporterer alle tidligere versjoner

Pass på å følge versjonutviklingen og oppgrader ofte. Oppgradering fra oss koster ingenting

RX WEB

Alle versjoner mellom 1.0 og 2.0

 

 

Nyeste versjoner som kan være lansert i andre land, men ennå ikke ferdig testet og godkjent av TrioVing

Pass på å følge versjons-utviklingen og oppgrader ofte. Vurdér også oppgradering til ARX.

Solicard-systemer

Både S4000 og RiTA er faset ut og supporteres kun ved betalsupport

Alle versjoner av både Solicard S4000 og RiTA

 

S4000 systemene kan ersattes med RX WEB og tilsvarende kan gjøres for RiTA ved å oppgradere til ARX

TrioVing Access

TrioVing ACCESS er faset ut og supporteres kun ved betalsupport

Alle ACCESS-versjoner

 

Dersom dere har et TrioVing ACCESS-system, vurder å skifte til ARX, RX WEB eller SMARTair

SNAP

Versjon 3.4 og senere

Serverinstallasjoner

Eldre versjoner enn 3.4

Last ned seneste versjon på trioving.no

Web Manager

Web Manager installert på TrioVing server

Web Manager installert på annen server

 

Les manualen. Kontakt oss på cliqwebmanager@trioving.no hvis du ikke har den.