I utgangspunktet supporteres alle produkter som har vært kjøpt fra TrioVing de siste årene og som dekkes av vanlige garantibestemmelser. Vi skiller imidlertid på den supporten vi gir kostnadsfritt og den som må godtgjøres. Denne delingen gjøres blant annet fordi det er kostbart å opprettholde kompetanse på gamle systemer som har gått ut av produksjon, som det ikke finnes deler til eller hvor programvaren ikke lenger oppgraderes. Nøkkelen her er alltid å sørge for å ha oppdaterte systemer

Vi krever også godtgjøring av forhandlere som ikke følger de kursene TrioVing anbefaler og tilbyr. Dette gjelder både grunnleggende kurs og oppgraderingskurs.

 Denne tabellen oppdateres regelmessig:

 

Pr 01.12.16

gjelder følgende;

Fri forhandler-støtte gis på

Betalt support gis på

Vi supporterer ikke

Tips

ARX

 

ARX versjon
3.2.4 eller 
nyere

 

ARX versjon 
eldre enn 3.2.4

Nyeste versjoner som kan være lansert i andre land, men ennå ikke ferdig testet og godkjent av TrioVing.

Pass på å følge versjons-utviklingen og oppgrader  årlig ofte hos dine sluttkunder. Det kan f.eks også være en del av en inntektsbringende supportavtale.

SMARTair / 
TS 1000

 

Versjon 5.05 og nyere

 

Alle versjoner tidligere enn 5.05

 

Vi supporterer alle tidligere versjoner

Pass på å følge versjonutviklingen og oppgrader ofte. Oppgradering fra oss koster ingenting

RX WEB

Alle versjoner mellom 1.0 og 2.0

 

 

Nyeste versjoner som kan være lansert i andre land, men ennå ikke ferdig testet og godkjent av TrioVing

Pass på å følge versjons-utviklingen og oppgrader ofte. Vurdér også oppgradering til ARX.

Solicard-systemer

 

 

Det gis ikke support på RITA og S4000 systemer da disse er faset ut.

Kontakt TrioVing for løsning ved å oppgradere til ARX.

TrioVing Access

 

 

Det gis ikke support på TrioVing Access da systemet er faset ut.

Kontakt TrioVing for løsning ved å oppgradere til ARX.

SNAP

Versjon 3.4 og senere

Serverinstallasjoner

Eldre versjoner enn 3.4

­­­Last ned seneste versjon på trioving.no

Web Manager

Web Manager installert på TrioVing server

Web Manager installert på annen server

 

Les manualen. Kontakt oss påcliqwebmanager@trioving.nohvis du ikke har den.