For å sikre best mulig forståelse for installasjon, drift og vedlikehold av våre produkter, har vi ulike verktøy avhengig av hvilket kompleksitetsnivå vi befinner oss på. For de enkleste produktene vil en installasjons- og brukerveiledning som ligger ved i pakken være tilstrekkelig. De fleste av disse vil du også finne på denne hjemmesiden. For de mest kompliserte produktene er det utarbeidet omfattende brukermanualer.

Men, det er ikke alltid at dette er tilstrekkelig og man har behov for å snakke med de som virkelig kan og kjenner alle sidene ved produktene.

Hovedreglen for sluttkunder og privatkunder, er at de alltid skal henvende seg til det stedet de har kjøpt produktene for å få hjelp. Det kan være en låsesmed eller en byggvareforretning som Jernia, Bauhaus, Maxbo eller tilsvarende. Når det gjelder Yale Doorman har vi også en support telefon på nr 820 70180. Men, sjekk også ut nettet. Her ligger installasjonsvideoer både for Yale Doorman med og uten Verisure-tilknytning, Digital Dørkikkert og flere andre produkter.

Når det gjelder forhandlere har vi tre nivåer på Teknisk Support i TrioVing; 
1., 2. og 3.linjesupport.

Førstelinjen har ansvaret for å;

  • Logge alle henvendelser
  • Gi alle henvendelser en prioritet.
  • Sikre at alle henvendelser blir besvart.
  • Besvare de enkleste og repetitive spørsmålene på alle produkter.

Andrelinjen skal håndtere kompliserte og vanskelige, tekniske spørsmål. Dette er de henvendelsene førstelinjen ikke klarer å svare på og som krever produktspesialistene.
Spørsmål på tredje nivå er utfordringer hvor våre produkteksperter må konferere med spesialister hos produsenter eller leverandører.
For å hjelpe oss til å oppnå den optimale forhandlerstøtten er det viktig alltid først å henvende seg til førstelinjen. Da får vi registrert henvendelsen og vi får kanalisert den riktig. Dessuten kan det være det er flere som har hatt akkurat den samme utfordringen som du har – og da vil førstelinjen kunne hjelpe. Det vil være den raskeste løsningen for deg.

Førstelinje Teknisk support treffes på telefon 69 24 52 22