Mange av henvendelsene til TrioVing kan være relativt raskt å besvare for supportapparatet. Vi har derfor valgt en prismodell hvor vi priser hvert påbegynte kvartér. På denne måten blir ikke korte og raske telefonhenvendelser uforholdsmessig kostbare.

Første- og andrelinjesupport vil fra starten av prises likt, kr. 300,- pr påbegynte kvartér.

I de tilfellene vi er ønsket ute på anlegg, vil vi fakturere reise etter statens satser. I tillegg fakturerer vi kr. 1.200,- pr time for reise- og arbeidstid.