Panikk- og rømningsbeslag

Trykk på bildet så kommer du til Nettkatalogen:


Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak, der trygghet for å komme ut i en brann- eller rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette.