Elektriske lås - Næring

Elektriske låser benyttes hovedsaklig i ytterdører hvor det stilles høye krav til sikkerhet, og som vanligvis innebærer en enklere avlåsning på dagtid. Motorlåser benyttes ofte som nattlåser styrt via adgangssystem eller alarm. Solenoidlås, elektrisk sluttstykke og magnetlåser benyttes ofte som daglås. Dette på grunn av brukervennlighet og rømning. FG-godkjent avlåsning om natten og rømningsikker og brukervennlig avlåsning på dagtid. VIKTIG! Alle sikkerhetslåser med delt sylinderfallrør (360 grader) må benytte magnet knappvrider 5542M eller 5572M.