Boliger og borettslag

Elektroniske løsninger er i ferd med å erstatte den mekaniske nøkkellåsen – ikke bare når det gjelder bedrifter og institusjoner – men også i boliger og borettslag. I “smarte hus” styres det meste digitalt, også avlåsing og andre sikringstiltak. Og det dreier seg ikke bare om dører – det finnes også løsninger for vinduer, balkongdører og en rekke andre punkter i en bolig.  


For boliger og borettslag anbefaler vi følgende produkter: