Hotell og overnatting

Nøkler som mistes og må erstattes har til alle tider vært en del av hverdagen på hoteller og overnattingssteder. Dette er både kostbart og tidkrevende, samtidig som nøkler på avveie utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Nye elektroniske løsninger gjør hverdagen enklere, både for vert og gjest.

 


For bedrifter innenfor hotell og overnatting anbefaler vi følgende produkter: