Industri og energi

Adgangskontroll er nøkkelen til sikkerhet i større foretak, der det ofte kan være vanskelig å vite hvor folk befinner seg og om de har noe fornuftig ærend der de ferdes. Sikring av data står sentralt. Data på avveie kan gi konkurrenter det de trenger for skaffe seg større markedsandel på bekostning av ditt foretak.

For bedrifter innenfor industri og energi anbefaler vi følgende produkter: