Kirker og museer

Det dreier seg om vår felles kulturarv. Både bygningen og de uerstattelige gjenstandene må sikres mot uhell og eventuelle angrep utført av tyver eller vandaler. Opp gjennom historien har det ofte vært et økonomisk spørsmål hvor gode sikringstiltak som settes inn. Nå finnes det en rekke løsninger for å kombinere nye og eksisterende systemer. De fleste krever mindre investeringer enn forventet.


For kirker og museer anbefaler vi følgende produkter: