Bedrift og industri

Allerede fra starten i 1864, leverte TrioVing beslag til de fleste av samtidens betydelige bygninger, som Nationaltheateret, Historisk Museum og Nasjonalgalleriet. På den tiden ble det produsert ”allehaande beslagsartikler, laasamekanismer og knivblade”. Noe har endret seg…

Nå er ikke nøkkel og lås alene tilstrekkelig lenger. Moderne dører kan ha mer enn ti produkter fra TrioVing for å fungere optimalt. Vi tilbyr ulike typer beslag, dørautomatikk, dørlukkere, døråpnere, dørvridere, håndtak, adgangssystemer og elektromekaniske låser. Vi skal fremdeles hindre uvedkommende å komme inn, men vi snakker nå også om universell utforming, brannsikring og rømningsmuligheter. Dette krever ikke enkeltprodukter, men komplette, funksjonelle løsninger.

For å betjene bedriftsmarkedet optimalt, er TrioVing organisert i fem salgsavdelinger: Låsesmeder, Industrimarkedet for dør- og vindusprodusentene, Prosjekter, Profesjonelle sluttkunder for landsdekkende avtaler, samt Bygg- og jernvareforretninger.