Våre selgere på Bygg- og jernvareforretninger

Kontakt oss gjerne med ditt prosjekt.

Alle våre selgere når du på telefon +47 69 24 52 00
eller på e-post: post@trioving.no

 

Torodd Folkøy

Markedssjef
Kjedegrossister/
Detaljister/Silca

torodd.folkoy@assaabloy.com

Mobil: + 47 917 08 123

Børre Larsen

Salgskonsulent

borre.larsen@assaabloy.com

Mobil: + 47 915 16 569

Freddy Eriksen

Senior Salgskonsulent

freddy.eriksen@assaabloy.com

Mobil: + 47 924 17 991

Jan Erik Borge

Senior Salgskonsulent

jan.erik.borge@assaabloy.com 

Mobil: + 47 913 96 740

Kerim Saidi

Produktkonsulent
Silca

kerim.saidi@assaabloy.com

Mobil: + 47 415 44 929

Robin Lynum

Salgskonsulent
Trondheim

robin.lynum@assaabloy.com

Mobil: + 47 930 38 380

Stig-Otto Gjerde

Salgskonsulent
Bergen

stig.gjerde@assaabloy.com

Mobil: + 47 913 62 759