Låsesmeder

/global/scaled/3847x1674x42x458x1000x435/Other-Trioving-Illustrasjonsfoto-nokler COLOURBOX12112049.jpg

Prosjektering og planlegging, diskusjoner med arkitekter og rådgivende ingeniører, installasjon, montering og service, er alle daglige arbeidsoppgaver for mange låsesmeder. Uansett om det dreier seg om nybygg eller rehabilitering; Ingen oppdrag er for store – eller for små.

I gamle dager brukte låsesmedene mye av tiden sin ved smia. Selv om enkelte låsesmeder fremdeles både smir, sveiser og lodder, er mer og mer av hverdagen fylt med flytskjemaer, data og elektronikk. Enkeltlåser er erstattet med avanserte låssystemer. Nøkler erstattes med koder og kort.

Det finnes over 200 registrerte låsesmeder i Norge. Blant norske låsesmeder er det 69 som er godkjente som TrioVing Sikkerhetssenter. Disse møter en rekke kvalitetskrav TrioVing anser som avgjørende, både i forhold til kompetanse, kapasitet, utdannelse og kvalitet. Oppdatering av kunnskap er særdeles viktig i denne sammenheng i og med at utviklingen går så fort. 

Sørg for at du alltid jobber med de beste. Kvalitet lønner seg - for sikkerhets skyld!

Finn ditt nærmeste TrioVing Sikkerhetssenter her.